DELA

Polisen: Det här gäller vid övergångsställe

I ett pressmeddelande påminner polisen om vad som gäller vid ett övergångsställe.
”Detta sköter vi väldigt bra på Åland, andra stycket är värt att beakta då trafikfarliga situationer kan uppstå” skriver man och hänvisar till paragrafen nedan. (ikj)

Vägtrafiklagen 41 §. Passerande av övergångsställe
”När förare av fordon närmar sig övergångsställe skall han anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas framför övergångsstället om det behövs. Gående som befinner sig på övergångsställe skall lämnas företräde och förare får inte heller passera övergångsstället förrän gående som står i beråd att beträda detta lämnats tillfäl­le att passera.
Om fordon stannats framför övergångsställe eller om fordon skymmer sikten över övergångsställe, får fordo­net omköras först efter det att den omkörande stannat och försäkrat sig om att gående inte finns på övergångs­stället eller står i beråd att beträda detta. Vad i detta moment är föreskrivet gäller inte om det finns en refug eller ett markerat fritt körfält mellan den omkörande och den omkörde.”