DELA

Planerar nya bostäder för äldre

SALTVIK. Ett nytt hus med sju lägenheter för kommunens äldre och rörelsehindrade är under planering på församlingens mark i närheten av vårdhemmet Sunnanberg i Östra Saltvik.
Kyrkofullmäktige har meddelat att församlingen är positiv till att sälja det aktuella området till kommunen så att planerna kan förverkligas.
På sitt senaste möte utsåg kommunstyrelsen Jan Salmén, kommunstyrelsens ordförande, och Kerstin Alm, kommundirektör till att fortsätta förhandlingarna med församlingen.
Enligt planerna ska även hemvården få utrymmen som kansli och förråd, motsvarande ungefär en lägenhet, i det nya huset.
Anslag för fortsatt planering av bygget finns i budgetförslaget för 2007.