DELA

Påstöt om Godbygolf

Kommunstyrelsen har skickat en skrivelse till landskapsregeringen angående planeringen av en golfbana i Godby.
– Det skulle definitivt vara ett lyft för Finström som idag kämpar med en dålig budget, säger ordförande Roger Höglund (c).
En golfbana i Godby skulle leda till nya företagsetableringar och flera arbetstillfällen, menar han.
Nu är det landskapet som ska besluta i frågan.
– Ja skrivelsen är på posten och vi hoppas på det bästa så klart. (cl)