DELA

Paf-styrelse tillsatt fram till 2017

Finansminister Roger Nordlund (C) har vid enskild föredragning fattat beslut om följande tillsättningar:
Till styrelse för Ålands penningautomatförening för perioden 2014–2017 utsågs Jarl Danielsson (ordförande), Torbjörn Eliasson (viceordförande), Anders Å Karlsson, Sara Kemetter, Danne Sundman, Cecilia Jansson samt Birgitta Eriksson.
Till revisorer samt suppleanter i penningautomatföreningen för år 2014 utsågs CGR-revisor Bengt Nyholm och GRM-revisor Erika Sjölund samt till suppleanter för dem CGR-revisor Leif Hermans och GRM-revisor Sixten Söderström.
Till revisorer samt personliga ersättare för landskapet Ålands pensionsfond för år 2014 utsågs CGR-revisor Leif Hermans och GRM-revisor Magnus Lundberg samt till personliga ersättare för dem GRM-revisor Gunnar Mattsson och GRM-revisor Erika Sjölund. (ns)