DELA

På nyårsafton var vi 28 666 invånare

Den slutliga siffran för antalet invånare på Åland den 31 december 2013 är 28 666. Det meddelar Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Åsub skriver:
Folkmängden steg med 164 personer under 2013, vilket är något mera än 2012 års ökning men betydligt mindre än de fem föregående åren.
Den relativa ökningen blev 0,6 procent. Detta kan jämföras med 0,5 procent för Finland och 0,9 procent för Sverige som hade den högsta tillväxttakten sedan 1970.
Folkmängden växte i alla regioner 2013. I skärgården var ökningen dock bara en person, vilket ändå är en stor kontrast till de senaste två årens betydande minskning. På landsbygden blev ökningen 116 personer, något mindre än 2012. De nio landsbygdskommunerna har nu tillsammans för första gången över 15 000 invånare. Också i Mariehamn var tillväxten mindre än 2012. Ett plus på 47 personer gjorde att invånarantalet blev nästan 11 400.
Folkmängden ökade i åtta kommuner under 2013, förutom Mariehamn fem landsbygdskommuner och två skärgårdskommuner.
Jomala hade den största tillväxten i absoluta tal, 69 personer. Lemlands ökning med 43 personer var näst störst på landsbygden. Procentuellt steg invånarantalet mest i Lumparland där en ökning på 21 personer innebar en tillväxt på drygt 5 procent.
Lumparland har nu över 400 invånare för första gången sedan 1950-talet. I Geta gjorde en ökning med några personer att folkmängden blev exakt 500, den största siffran sedan 1974. I skärgården hade Vårdö och Kökar en stor ökningstakt, runt 2,5 procent, tack vare ett plus på elva respektive sex personer.
Antalet kommuner där folkmängden sjönk var också åtta. Eckerö minskade mest på landsbygden, minus 13 personer, och även i Finström, Saltvik och Sund sjönk invånarantalet. I skärgården var nedgången störst i Kumlinge och Föglö, minus åtta respektive sex personer. Brändö och Sottunga hade en obetydlig förändring, en minskning med en person vardera.