DELA

Övernattningarna minskade under året

Det totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2010 uppgick till 169.900. Det är en minskning med drygt fem procent jämfört med 2009. De finländska gästernas övernattningar ökade med drygt fem procent medan de svenska gästerna minskade med drygt fyra procent under året. Gästerna från övriga länder visar en minskning om drygt 45 procent 2010 jämfört med 2009.
Av de övernattande var drygt 53 procent från Finland och drygt 39 procent från Sverige. Andelen av de finländska gästernas övernattningar var störst under januari, februari och maj-augusti, oktober och december. Övriga månader dominerar de svenska gästernas övernattningar. De svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, gästerna från övriga länder stannade 1,9 i genomsnitt nätter. (lf)