DELA

Övernässtugan på stadsjubel

Kanske den så kallade Övernässtugan kunde lyftas fram på något sätt under Mariehamns jubileumsår.
Det föreslår stadsstyrelsen för den kommitté som jobbar med stadens 150-års jubileum nästa år.
Stadens kulturnämnd har redan tidigare konstaterat att Övernässtugan, som ligger nära både Ålands museum och stadens centrum, kunde vara ett bra sätt att åskådliggöra hur livet som ut under den tidsperiod då Mariehamn grundades. (ab)