DELA

Österkalmarevägen ändras till 50-väg

JOMALA. Den högsta tillåtna hastigheten på Österkalmarevägen i Jomala sänks den första april från 70 kilometer i timmen till 50. Den nya hastighetsbegränsningen gäller längs hela den 2,2 kilometer långa vägen, från Lemlandsvägen till Önningebyvägen.
Plan- och byggnämnden i Jomala beslöt att tillmötesgå en begäran om sänkning som lämnats in av boende vid vägen. Motiveringen är att vägen går genom en tät bebyggelse med ett flertal utfarter. Den är krokig med begränsad sikt och är en populär promenadsträcka.
De som bor i området har också bett om att få ett övergångsställe från Österkalmarevägen till gång och cykelbanan vid Lemlandsvägen men landskapet, som äger den vägen, har sagt nej. (tt-s)