DELA

Opposition vill ha svar om kommunförbund

Varför går landskapsregeringen in för ett kommunalförbund för att samordna social service, och på vilka grunder ska landskapet tvinga kommunerna att bli medlemmar?
Det frågar Ålands framtids lagtingsgrupp och fem liberala ledamöter i ett gemensamt spörsmål till landskapsregeringen. Ledamöterna noterar att landskapet inte har presenterat någon utredning om vilka konsekvenser förbundet skulle få för ekonomin, personal och klienter.
Undertecknarna påpekar att landskapet enligt den kommunala lagstiftningen inte kan tvinga kommunerna till samarbete.
– För att slippa riva upp kommunallagen och föreslå en paragraf om tvingande lagstiftning försöker nu landskapsregeringen, enligt uppgift, bygga vidare på ett befintligt kommunalförbund, Ålands omsorgsförbund, i vilket kommunerna är tvingade att vara med.
Ett spörsmål ska besvaras i lagtinget av lantrådet eller den ansvariga ministern inom tio dagar efter att det inkommit. (pd)