DELA

Öppen debatt om Rönnbergs torg

Mariehamnarna får möjlighet att säga sitt om de två förslag som finns för ett nytt bostadsområde vid Österleden på så kallade Rönnbergs torg.
Stadsutvecklingsnämnden har beslutat ordna både samråd och en medborgardialog i frågan. Dessutom begärs infrastrukturnämndens utlåtande över alternativen.
Nya Åland har tidigare beskrivit de två förslagen som skiljer sig sinsemellan främst genom antalet våningar och placeringstätheten. Sammanlagt 160 bostäder planeras i området. (tt-s)