DELA

Omval och nyhet i Lemland

Både ordförande Gun-Mari Lindholm och viceordförande Börje Lundberg omvaldes då Lemlands kommunfullmäktige valde presidium för år 2007. Nytt är att en andra viceordförande också valdes, det blev Sune Mattsson. Valen var enhälliga. (ke)