DELA

Omsorgsförbundet måste komplettera bidragsansökan

Regeringen beviljar inte den ansökan om utbetalning av stöd på 521 400 euro som Ålands omsorgsförbund lämnade in i december. Anledningen är att regeringen anser att det inte finns stöd i KST-lagen för utbetalningen, men ska uppta ansökan till vidare behandling om förbundet lämnar in kompletterande uppgifter.

Kompletteringen ska inkludera en verksamhetsplan för år 2020 och de följande två åren där det framgår hur KST ska förverkligas. Planen ska också kopplas till en beräknad budget för respektive år, skriver minister Annette Holmberg-Jansson i beslutet.

Handlingarna ska vara hos landskapsregeringen senast 2 mars. Omsorgsförbundet har också ansökt om pengar för it-lösningar på 300 000 euro. Den ansökan behandlas som bäst av finansavdelningen. (ck)