DELA

Ömsenstämma lockar folk

Hundratals av Ömsens delägare har svarat att de deltar på stämman på torsdag. Det meddelar försäkringsbolaget i ett pressmeddelande.

Det var efter två pandemipräglade bolagsstämmor som Ömsen inför årets stämma valde att bjuda in delägarna och lägga tiden för stämman senare för att locka så många ägarkunder som möjligt. Kallelsen gick ut den 20 april och man har kunnat anmäla sig via internet, telefon, post och e-post.

– Jag är glad att kunna informera att vi kommer att se en bolagsstämma med hundratals delägare på Alandica. Det känns glädjande att vi som det folkliga åländska bolaget vi är kunna samla många av våra ägarkunder på stämman för att berätta om bolagets fjolår och planerna framåt, säger vd Thomas Lundberg i pressmeddelandet.

En nyhet sedan förra året är att alla motförslag till valberedningens förslag till personval till förvaltningsrådet skulle lämnas in på förhand. Ett särskilt formulär för det har funnits på Ömsens hemsida, skriver man i pressmeddelandet.