DELA
Foto: Erkki Santamala

Dan-Erik Woivalin får lämna sin tjänst på Ömsen

Styrelsen för Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag har fattat beslut att entlediga Dan-Erik Woivalin från sin tjänst som verkställande direktör för Bolaget med omedelbar verkan. Det meddelar bolaget på tisdagsförmiddagen.

– Styrelsen har tyvärr kommit till den slutsatsen att VD Dan-Erik Woivalin inte längre har styrelsens förtroende, vilket är nödvändigt för att verka som VD. Han kommer därför att skiljas från sitt uppdrag med omedelbar verkan, säger Andreas Remmer, styrelseordförande i Ömsen.

Bolaget har arbetat med bolagsstyrningsfrågor efter den omtvistade bolagsstämman i april.

– Det är viktigt att Bolaget nu med nya krafter kan fullt ut koncentrera sig på att ta hand om våra kunder. Ömsen har en viktig roll på Åland och vi upplever att det är viktigt att snabbt komma vidare med vårt arbete. Jag kommer att fortsätta som arbetande styrelseordförande (med Ulf Toivonen som vice VD och som ställföreträdare) fram till dess att en ny permanent VD är på plats. Vi kommer att presentera en ny VD så fort vi är klara.