DELA

Omröstning om Föglös skatt

FÖGLÖ. Kommunstyrelsen och kommundirektören ville behålla inkomstskattesatsen på 17,25 procent nästa år.

I fullmäktige föreslog Alfons Boström en höjning till 17,5 procent. Och det blev beslutet efter en omröstning med siffrorna 9-2. (pd)