DELA

Ökad omsättning för Chipsters

Chipsters-koncernen visar en rörelsevinst på 0,3 miljoner euro för 2013, ett par hundra tusen euro mindre än året före. Trots det steg omsättningen till knappt 44 miljoner euro.
Försäljningen av konsumentförpackade produkter till butiker ökade under året, men konkurrensen är hård i handeln speciellt inom Chipsters produktgrupper och det är därför svårt att nå stora lönsamhetsförbättringar.
Att rörelsevinsten sjunkit förklaras med att stora marknadsinsatser gjordes i fjol.