DELA

Obundna vill ha dygnetruntdagis

Redan 2016 vill stadsfullmäktigeledamot Anders Holmberg (Ob) att Mariehamn skall kunna erbjuda dagvård under dygnets alla timmar.

– Vi lever i dag i ett samhälle där människor i allt högre grad kräver service varje dag. Det innebär att allt fler är tvungna att jobba under andra tider än 8-16, skriver Holmberg i en motion där han ber förvaltningen utreda frågan. (tt-s)