DELA

Ob tog graviditetslag till omröstning

Lagtinget slutbehandlade på onsdagen lagförslaget om att göra lagstiftningen kring graviditeter könsneutral. Målsättningen med lagen har varit att trygga att även personer som ändrat sitt juridiska kön till man ska kunna få mödravård och babylådan på samma grunder som alla andra gravida.

Stellan Egeland (Ob) föreslog i den andra behandlingen att hela lagförslaget ska förkastas. Förslaget fick understöd av Marcus Måtar (Ob). I omröstningen fick Egelands förslag stöd av hela den obundna gruppen, moderaten Mika Nordberg och Stephan Toivonen (ÅLD). Anders Eriksson (ÅF) avstod från att rösta. Lagen antogs med rösterna 22–6.