DELA

Inget beslut om staket på väg till Ålandsvägen

En fastighetsägaren för Nygatan 11 har vill bygga ett nytt staket längs Ålandsvägen, mellan huset på Nygatan 11, i korsningen Ålandsvägen–Nygatan, och huset Villa Carita på Ålandsvägen. Det nuvarande gallerstaketet är i dåligt skick och ska ersättas med ett i trä.

Staket ska ha en tät del som är 1,8 meter hög och en glesare del upp till 2,2 meters höjd. Staketets färg ska matcha de intilliggande husen.

Ärendet behandlades av byggnadsnämnden på deras senaste möte, men inget beslut togs utan det återremitterades för vidare beredning. (eh)

Texten korrigerad den 28.12 kl 12.24 . Inget beslut togs på nämndens senaste möte utan ärendet återremitterades för vidare behandling.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp