DELA

”Konstig debatt om Ålandsvägen”

”Det har varit ett konstigt debattklimat i Mariehamn”.
Det sade infrastrukturdirektör Kai Söderlund när han på tisdagskvällen pratade om den första etappen av Ålandsvägenbygget för stadsfullmäktige.

Rapporten, som gått via infrastrukturnämnden samt stadsstyrelsen, presenterades i går för stadsfullmäktige.

– Ålandsvägen har ju berört många och har väckt ganska mycket känslor, konstaterade infrastrukturdirektör Kai Söderlund när han i korta drag gick igenom etapp ett av bygget.

Söderlund säger att vissa beslut borde dokumenterats bättre, vilket också revisorer påpekat. Han redogjorde för missarna och de extra kostnader som bygget inneburit, bland annat extra kostnader för hantering av tjärasfalt, otillräcklig pliktningar för att lokalisera bergmassor, samt dubbleringen av vattenavloppskostnaderna.

Stadsstyrelsens förslag var att fullmäktige skulle anteckna sig rapporten om Ålandsvägen till kännedom, medan Bert Häggblom (Ob) ville ha återremiss för utredning av vad som hänt med tjärasfalten.

Roger Nordlund (C) föreslog att ärendet skulle bordläggas, vilket fick Roger Jansson (MSÅ) att replikera:

– Bordläggning innebär bara att vi får samma bedrövliga debatt om en månad, gud bevare oss. Debatten är på en sådan nivå som jag inte har varit med om på femtio år.

Efter omröstning beslöts med rösterna 16–11 att det blir bordläggning.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!