DELA

Nya regler om medborgarskap

Från och med onsdag blir det lättare för nordiska medborgare att få medborgarskap i ett annat nordiskt land. Då träder ett nytt avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige i kraft.
– I avtalet ingår bestämmelser om förutsättningarna för att en medborgare i en avtalsslutande stat kan förvärva medborgarskap genom anmälningsförfarande. Dessutom innehåller avtalet bestämmelser om beaktande av den tid som en person har bott i ett annat nordiskt land vid beräknandet av den hemvisttid som förutsätts för förvärv av medborgarskap, skriver inrikesministeriet i ett pressmeddelande.
– Avtalet ger inte anledning till ändringar i den nationella lagstiftningen eller rådande praxis. Det upprätthåller principer som följts redan under årtionden, enligt vilka de nära relationerna mellan de nordiska länderna bidrar till samarbete även i medborgarskapsfrågor för att underlätta förvärv av medborgarskap. (tt-s)