DELA

Nya nämndemän i rätten från stan

Stadsstyrelsen har gett sitt förslag till nya nämndemän från Mariehamn till Ålands tingsrätt för perioden 2020–2023. Stadsfullmäktige ska ännu godkänna namnen.

Förslagna nämndemän är: Ewa Ringwall, Nicolas Panisse, Mikael Staffas, Viveka Landgärds, Lotta Kärkkäinen-Del Prete, Björn Hägerstrand, Gunilla G Nordlund, Per-Olof Hägglund och Annette Larson. (eh)