DELA

Nya barnfamiljer flyttade till Kökar

KÖKAR. Skatten blir oförändrad i Kökar nästa år, 19,75 procent.
En liten inflyttning till kommunen har förekommit, en del familjer med barn har flyttat in, konstaterar kommundirektör Kurt Forsman i sin sammanfattning av året. Ännu fler barnfamiljer välkomnas.
Fastighetsskatterna är oförändrade, den allmänna fastighetsskatten är 0,80 procent, skatten för fast boende 0,00 och skatten för fritidsboende 0,90 procent.
Kökar kommuns budget för år 2015 omfattar ett positivt årsbidrag om 23 997 euro. Resultatet efter avskrivningar är dock negativt, minus 56 744 euro.
Den enda planerade investeringen nästa år är utbyggnad av vattenverksbyggnaden för 18 000 euro. (ka-f)