DELA

Ny styrelse för skeppsförening

På Skeppsföreningen Albanus möte i torsdags behandlades stadgeenliga ärenden. En ny styrelse tillsattes. I styrelsen ingår Calle Mörn, Jenny Rådland, Henrik Engblom, Börje Mattsson och Fredrik Rauhala.
Styrelsemötet ålade styrelsen att så fort som möjligt tillsätta en arbetsgrupp med tidsramar för arbetet med fartygets skrov. Arbetsgruppen tillsätts efter påsk.
– Vi har ju förekommit lite i tidningarna med insändare och annat, men det har inte påverkat medlemmarnas humör nämnvärt, säger föreningens verksamhetsledare Kristian Öberg. (eh)