DELA

Ny rättvisare lag för offentliganställda

En ny lag som reglerar tjänster och semester för offentligt anställda på Åland klubbades igenom utan diskussion när den behandlades för andra gången i lagtinget igår.
Det handlar om en ny landskapslag, en så kallad blankettlag, som gör att rikets semesterlag gäller för alla offentligt anställda. De som är anställda med arbetsavtal omfattas redan av semesterlagen medan landskapets tjänstemäns semester hittills har reglerats genom särskilda landskapsförordningar.
I landskapslagen om Ålands självstyrelsedag blir också alla offentliganställdas ledighet med lön på självstyrelsedagen den 9 juni lagstadgad. Hittills har lagen gällt enbart landskapets anställda, men i praktiken medför det ändå ingen ändring för arbetstagarna eftersom kommunernas anställda redan haft betald ledighet med stöd av tjänste- och arbetskollektivavtal.
När nya tjänster inrättas eller indras på någon av landskapets organisationer ska landskapsregeringen först ge utlåtande och behovspröva tjänsterna.
Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, får dessutom utökade befogenheter att fatta beslut enligt den nya tjänstemannalagen. (as)