DELA

Ny invikning till Kyrkogårdsö

Från och med den 17 augusti flyttas invikningen på fredagar till Kyrkogårdsö från klockan 13.05 till följande tur klockan 15.35. Turen är anpassad för att tillgodose skjuts för skolbarnen boende på Kyrkogårdsö.

– Skolbarn från Kyrkogårdsö som går i skola på Kökar, har tidigare på fredagar åkt 12.30 från Kökar till Kyrkogårdsö. När barnet blivit äldre blir skoldagarna längre så från hösten kommer barnet att åka på turen 15.00 istället. På 12.30-turen finns i turlistan möjlighet till Kyrkogårdsinvikning men inte på 15.00-turen. Förslag till beslut är flyttning av invikningen till ”rätt tur”, säger landskapslogistiker Bo Karlsson. (hh)