DELA

Ny formulering om vikingabyn

SALTVIK. Efter den senaste tidens debatt har kommunstyrelsen beslutat gå in för en ny formulering i byggnadsplanen för vikingabyn i Kvarnbo.
Enligt den ”bör” området hållas tillgängligt för allmänheten.
Det blev ingen inskrivning i byggnadsplanen att vikingabyn i Kvarnbo ska vara tillgänglig för allmänheten som strövområde. Istället beslutade styrelsen i måndags att föreslå följande formulering för fullmäktige: ”området bör, på ett sätt som är förenligt med markägarens intressen och som inte försvårar markägarens användning av området, hållas tillgängligt för allmänheten”. Den blivande markägaren är Fornföreningen Fibula.
– Det är en lite mjukare skrivning än tidigare, men det är inte så stor skillnad på innebörden. Det är Fibula som bestämmer även i och med den nya formuleringen, säger Saltviks kommundirektör Kerstin Alm.
I sitt ursprungliga förslag skrev Kerstin Alm att området ska vara ”tillgängligt som strövområde och får ej avgränsas för allmänheten”. Men styrelsen gick istället på Fibulas förslag som inte innehöll något krav på tillgänglighet.
Kommunen köpte 1997 marken av församlingen och efter beslutet reagerade kyrkofullmäktiges ordförande Peter Lindbäck och ville ha med Kerstin Alms formulering i byggplanen. Men besväret godtogs alltså inte av kommunstyrelsen.
På måndag ska fullmäktige ta ställning till förslaget till ny byggnadsplan. Den ska också besluta om Fibula ska få köpa det 2,5 stora markområdet för 1.100 euro, vilket är summan som styrelsen föreslår. Tidigare har ett pris på 500 euro diskuterats. (as)