DELA

Ny föreståndare för försöksstationen

Niklas Söderlund har utnämnts till den ordinarie tjänsten som föreståndare för Ålands försöksstation från den 1 januari nästa år.
Beslutet motiveras med att Söderlunds ordinarie tjänst som forskare vid Ålands försöksstation dras in. Söderlund samtycker till att förflyttas till tjänsten som föreståndare och han uppfyller också behörighetskraven.