DELA

Nu har Geta inrättat byggnadsinspektörstjänst

Nu har Geta inrättat en ny byggnadsinspektörstjänst. På kommunfullmäktiges möte i onsdags klubbades att Geta inrättar en byggnadsinspektörstjänst i kommunen.
Samtidigt diskuterades vilka som ska sitta i kommunens egen byggnadsnämnd. Kommunstyrelsens förslag var att Ingvar Björling skulle vara styrelsens representant och fungera som nämndens ordförande. Som viceordförande skulle Yngve Österlund fungera. Till medlemmar i nämnden föreslogs Johanna Wendelin-Dahlblom, Anna Carlsson och Kim Björling. Till suppleanter i nämnden föreslogs Camilla Eklund, Diana Nurmi, Andreas Engström, Jenny Stara och Kenny Bergman.
Fullmäktige beslöt dock att återremittera ärendet.
Geta kommuns samarbete med Finströms kommun om gemensam byggnadsnämnd och byggnadsinspektör upphör den sista december. (ml)