DELA

Det är höljet det beror på

– Utseendet på förpackningar, etiketter med mera kan vara det som avgör om kunderna lockas att prova produkten.

Det konstaterar Harriet Strandvik, projektledare för matÅland som i samarbete med Tillväxt Åland II ordnar en temadag om just förpackningar.

Formgivarna Maria Schmidt Larsson från Sverige och och Lina Loikas från Åland föreläser i morgon onsdag den 11 februari 2015 i Smakbyn, Kastelholm. Temadagen inleds kl 9.00 och pågår till 16.30. (tt-s)