DELA

Negativt om fiskodlingar i DN

Länsstyrelsen i Västernorrland ger tillstånd för nya fiskodlingar trots att övergödningen i Östersjön måste minska, skriver Dagens Nyheter i en lång artikel i söndagens nätupplaga.
Artikeln handlar om Ålands fiskförädlings ansökan om två storodlingar i Ullångersfjärden i Höga kusten, av Unesco klassat som världsarv. Länsstyrelsen i Västernorrland har gett tillstånd till odling av 1.200 ton regnbåge om året. Företagets anhållan gällde det dubbla.
I artikeln intervjuas Hans Kautsky, marinekolog vid Stockholms universitet och känd fiskodlingsmotståndare. Han kritiserar bland annat att tillståndet har beviljats enbart på basen av teoretiska beräkningar och inte på vattendata från de aktuella platserna.
Forskaren Anders Alanärä vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå anser å sin sida att effekten av utsläppen är marginell eftersom övergödningsproblemen inte är överhängande i Norrland. Han menar att satsningar på att rena Östersjön i stället bör ske i de forna öststaterna.
I artikeln sägs att motståndet mot odlingarna i Ullångersfjärden har varit massivt både från lokalbefolkningen och från miljöorganisationer. Trots upprepare kontakter har företrädare för Ålands fiskförädling inte velat ge några kommentarer till DN, heter det.