DELA

Nästa samlarbil i november

Posten Ålands 23:e samlarbil kommer ut i november. Den här gången är det grön Berliet från 1950.
På sidan av bilen finns frimärket Julen 2010, som utkommer i oktober. Bilen är i skalan 1:68 och upplagan är 5.000 exemplar.