DELA

Narkotikamålen blir fler

Andelen narkotikaärenden har fördubblats i Ålands tingsrätt, men det behöver inte vara något negativt utan kan bero på att myndigheterna blivit bättre på att reda ut narkotikahärvor.
Det säger minister Britt Lundberg (c).
Tillsammans med Harriet Lindeman, Göte Winé och Peter Lindbäck har Britt Lundberg suttit i den politiska referensgrupp som styrt antidrogprojektet ”Rensa Åland” under fjolåret.
Syftet med projektet var att stärka samarbetet mellan olika instanser, myndigheter och kommuner på Åland. Britt Lundberg lyfter exempelvis fram polisens samarbete med tullen och gränsbevakningen som en positiv förbättring som ägt rum.
Nu visar statistiken alltså på att antalet narkotikaärenden under första halvan av 2007 är dubbelt fler än under första halvan 2006.
Det rör sig trots allt om en ganska liten fördubbling, från fem till tio fall. Och att fallen ökat i antal behöver inte nödvändigtvis vara något negativt, menar Britt Lundberg.
– Det kan helt enkelt tyda på ökad effektivitet. Oavsett orsaken så är det viktigaste att aldrig slå sig till ro.


Tvångsvård
Britt Lundberg konstaterar att projektet ”Rensa Åland” också aktivt försökte värva psykologer och läkare till Åland från Sverige, utan att lyckas. Bristen på tillräckligt utbildad personal är fortfarande ett av Ålands problem.
Ett annat är lagstiftningen. Många åländska missbrukare vill naturligtvis ha vård på svenska och det naturliga är då att leta efter en vårdplats i Sverige.
Instanserna i Sverige fungerar enligt svensk lagstiftning och personalen där har rätt att hålla kvar patienter med tvång om så behövs. Eftersom de åländska missbrukarna lyder under finländsk lag kan de däremot inte tvingas stanna kvar då behandlingen börjar kännas påfrestande.
En lösning på problemet vore att Åland skulle ta över lagstiftningsbehörigheten på området och anpassa de åländska lagarna efter den svenska vårdtraditionen, tror Britt Lundberg. (fs)