DELA

Mycket för fort på Idrottsgatan

En förare framförde sitt fordon i 61 kilometer i timme på Idrottsgatan i Mariehamn i måndags. Högsta tillåtna hastighet där är 30 kilometer i timmen och händelsen betecknas av polisen som grovt äventyrande av trafiksäkerheten.
Samma dag framfördes även ett fordon i 59 kilometer i timmen på samma gata, vilket betecknas som äventyrande av trafiksäkerheten.
Polisen har även fått in anmälningar om fordon som stått parkerade i Mariehamn och som där blivit repade och påkörda, vilket betecknas som trafikförseelser.(ab)