DELA

Muddring får förlängd tid

Kraftig is och sen islossning har lett till att muddring i samfällt vattenområde i Brändö Lappo, inte blivit klar före tidsgränsen den 15 april.

ÅMHM har bestämt att bevilja undantag från tidsregeln och förlänga tillståndet med två veckor. Motiveringen är att muddringen redan är påbörjad, att den sker i befintlig kanal i befintligt hamnområde och att den biologiska aktiviteten fortfarande är låg.

– Därtill har fiskeribyrån konstaterat att lekområden för fisk berörs endast marginellt, skriver ÅMHM i beslutet. (tt-s)