DELA

Motion: Utred nyttan med Åda

Stadsfullmäktigeledamöterna Rolf Granlund (ÅF) och Bert Häggblom (Ob) vill utreda nyttan med Åda. Det framkommer i en motion man lämnat in till fullmäktige.

Nyligen skrev Nya Åland om att datainspektionen anser att Åda säljer mer tjänster än bolaget har personal för.

Det här anser motionärerna att är en anledning att utvärdera stadens hela engagemang i Åda Ab. I motionen framkommer också att det i diskussioner med företrädare för stadens administration har framkommit att nyttan med delägarskapet i Åda är litet.

I utredningen vill duon ta reda på vad nyttan är för staden att vara med i Åda, vad avtalet kostar per år och utgående från utredningen, se vilka åtgärder och beslut som bör vidtas. (eh)