DELA

Motion om fritidsnämnd avslogs i Sund

Sunds kommunstyrelse avslog en motion från Susann Eklund, ledamot för Obunden samling i kommunfullmäktige, om att återinföra fritidsnämnden. Enligt motionen medför avsaknaden av en fritidsnämnd att informationen om fritidsaktiviteter för kommuninvånarna inte kan samlas och spridas till alla hushåll. Kommunstyrelsen motiverar avslaget med att den tänkta nyttan av att införa en ny nämnd – bättre information – bedöms vara lägre än vad de utökade kostnaderna kan tänkas bli, och påpekar att information om fritidsaktiviteterna finns i Sundsaktuellt, Facebook, its-learning och via utskick till vårdnadshavarna till barn i Sunds skola. (ss)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp