DELA

Motion: HBTQIA-certifiera Mariehamn

Mariehamn ska vara en föregångare för social hållbarhet. Därför borde staden HBTQIA-certifiera sig. Det anser Camilla Gunell (S) och en rad andra stadspolitiker som lämnat in en motion om saken i samband med stadsfullmäktiges senaste möte.

Certifieringen av arbetsplatser görs redan i Sverige av organisationen RFSL, men i Finland finns inget liknande, men enligt motionen förbereder föreningen Regnbågsfyren ett arbete för att certifiera arbetsplatser.

Målsättningen, enligt motionen, är att skapa en mer öppen och inkluderande arbetsplats och att bli bättre på att identifiera diskriminerande normer. För att få certifieringen krävs att personalen genomgår de utbildningstillfällen som erbjuds.

Motionen föreslår att Mariehamns stad anmäler intresse att inleda arbetet för en certifiering. (eh)