DELA

Möte på hög nivå om digital förtullning

Ålands finansminister Mats Perämaa (Lib) mötte på onsdagen Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen i Helsingfors.

Mötet handlade om tullregelverket med digitaliserade tullförfaranden från början av 2021.

– Vi talade om var vi uppfattar att de största problemen finns. Det rör sig bland annat om när den huvudsakliga förtullningen ska göras, om det ska ske i realtid eller om det kan göras på ett enklare sätt.

Kontakterna fortsätter på tjänstemannannivå. Landskapets kontaktperson på Tullen blir tjänstemannen som ansvarar för att de nya tullreglerna implementeras. (pd)