DELA

Modernisering av offentlighetslagen

Landskapsregeringen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå förändringar i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.
Den nuvarande landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet är från år 1977.
– Arbetsgruppen ska lämna förslag till en allmän modernisering av lagen och särskilt se över hur lagen kan bli tydligare. Vidare ska arbetsgruppen ge förslag på hur lagen ska ändras för att tillgodose nya krav på öppenhet och allmän service. Förslaget kommer också att ta sikte på att anpassa lagstiftningen till den senaste teknikutvecklingen och överväga förändringar i tidpunkten för när handlingar blir offentliga, skriver man i ett pressmeddelande.
En mellanrapport ska vara klar den 1 september 2010 och ett förslag till lagframställning ska lämnas in före årskiftet. (ns)