DELA

Minus 60 000 för Sund

Sunds kommun gjorde ett underskott för 2019 på 68 374,24 euro. I kommunens budget för 2020 så är det budgeterade resultatet minus 486 800 euro. Kommunens budgeterade inkomstskatter för 2020 kommer vara kraftigt lägre än vad som är budgeterat.

Från 2021 så kommer KST att vara förverkligat. Dessutom kommer nya kostnadsdrivande lagar så som socialvårdspaket, grundskole- och barnomsorgslag och äldrelag att träda i kraft från 1 januari 2021.

– Skatteintäkterna minskade med cirka 204 000 euro, motsvarande 5,7 procent jämfört med 2018, vilket är mycket oroande. Landskapsandelarna har också minskat med cirka 272 000 motsvarande 11,2 procent, jämfört med 2018.

Kommunstyrelsen förväntar sig att ansvariga tjänstemän är ytterst sparsamma vid uppgörande av budgetförslag för år 2021. Tjänstemännen ska skicka in sina budgetförslag senast den 30 september 2020. (hh)