DELA

Miljöministern söker skarvlösning

Nu söks konkreta åtgärder för att få till stånd en hållbar lösning då det gäller skarvarna i Finland. Jordbruks- och miljöministern Kimmo Tiilikainen (C) tillsätter en expertgrupp som ska titta på skarvarna.

– Att miljöministern tillsätter en expertgrupp visar klart att han är öppnare för skarvproblematiken än sin företrädare. Det är bra, säger Anna-Maja Henriksson, ordförande för Svenska riksdagsgruppen.

Ministern har svarat på ett skriftligt spörsmål av SFP-riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson, Mats Nylund, Mikaela Nylander och Stefan Wallin. SFP-ledamöterna hade i sitt spörsmål frågat vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att skyddsjakt av skarv ska kunna förverkligas på ett effektivt sätt.

Expertgruppen har av Tiilikainen fått en deadline till nästa sommar: Då ska den presentera konkreta åtgärder. Gruppen ska behandla problematiken både med tanke på de skador fåglarna förorsakar, men även se saken ur skyddsperspektiv och utgående från EU-bestämmelserna. (FNB)