DELA

Mera krut på kryssningar

Mariehamn bör satsa ännu mera på locka hit internationell kryssningstrafik. Det anser stadsfullmäktige som fått ta del av slutrapporten från stadens sjöfartspolitiska kommitté.

Bakom kravet på ytterligare ansträngningar för kryssningstrafiken står Jörgen Pettersson (C). Han konstaterade att den här formen av turism är en näring som växer som staden bör försöka dra nytta av.

Rauli Lehtinen (Lib) fick också understöd för sitt förslag att det nya bolaget Mariehamns hamn åläggs att årligen informera fullmäktige och vad som har gjorts inom ramen för det sjöfartspolitiska programmet. (tt-s)