DELA

Menförestrafik till öar förlängs

Menförestrafiken i den södra skärgården fortsätter också nästa vinter. Regeringen har beslutat utnyttja en option som innebär att avtalet med Ålands sjötrafik ab förlängs.

Trafiken sköts med passbåt, isgående båt och svävare och utnyttjas av invånarna på Finnö, Hästö, Husö och Kyrkogårdsö och också för skoltransport till och från Kökar. (tt-s)