DELA

Medicinskåp i Eckerö har flyttats

Medicinskåpet i Eckerö som tidigare var placerat på Nordins i Storby har flyttats till teminalbyggnaden i Berghamn, rapporteras i ett pressmeddelande.
Medicinskåpet är tillgängligt alla dagar från 08.30 till 19.00, och i det finns ett bassortiment läkemedel lämpade för egenvård samt förbandsmaterial.
Det är Central-Apoteket i Mariehamn som ansvarar för medicinskåpet och ger läkemedelsinformation vid behov. (ml)