DELA

MCA vill höja avgifterna igen

Mariehamns centralantenn vill höja grundavgiften till hushållen nästa år samtidigt som man ber om 70.000 euro i tillägg från staden.
MCA ägs av staden och har i dag ett aktiekapital på drygt 13.000 euro, vilket gör bolaget sårbart. Därför ber man att staden går in med ytterligare 70.000. Stadsstyrelsen har förordat.
Men MCA behöver också höja avgifterna för att få verksamheten att gå ihop. Enligt de siffror man gett till stadsstyrelsen har man på ett år kostnader på 514.000 euro och inkomster från grundavgiften på knappt 450.000. Underskottet är närmare 68.000 euro på ett år.
Nu vill man höja grundavgiften för egnahem från 103,20 till 110 euro och för lägenheter från 64,50 till 88,30 per år. Höjningen skulle ge drygt 110.000 euro till nästa år och ge ett överskott på 40.000.
Ytterligare vill MCA höja avgiften för digitalkort från 35 till 40 euro, vilket ger 12.380 euro till i kassan.
Stadens ledning har också fått en uppställning som går under rubriken ”MCAs ekonomiska kris”. Den visar att bolaget under oktober-december i år har kostnader för 189.728 euro och inkomster på 62.490 euro. På utgiftssidan finns löner 54.000, Canal Digital 52.000, Mariehamns telefon 24.000, Viasat 14.000, försäkringar 10.000, eurosport 7.000 samt underhåll, räntor, hyror med mera.
Det ger ett underskott på de tre månaderna på 125.238 euro.
För att lösa detta har man vidtagit olika besparingsåtgärder, men vill också ta ett lån på 100.000 euro, utöka checkkrediten från 50.000 till 80.000 euro och att staden skjuter till ett kapitallån.
Enligt förslaget från stadsstyrelsen kan staden borga för ett kombinerat investerings- och finansieringslån på högst 200.000 euro.
Hur det blir tar stadsfullmäktige ställning till på sitt möte i kväll. (ht)