DELA

Lumparland stöder tunnel

Lumparland ställer sig principiellt bakom en tunnel mellan Svinö och Föglö och förordar i nuläget alternativet med tunnelmynning i Svinö. Det beslöts vid kommunstyrelsens möte i onsdags.

Samtidigt poängteras att samtliga alternativ behöver utredas grundligt för att få en god överblick över konsekvenser för miljön.

Den 2 maj presenterade Nya Åland de olika alternativ som FS Links Ab tagit fram inför ett kommande samrådsmöte om fast förbindelse till Föglö. (ms)