DELA

Livsmedelstransporter för 590 200

Landskapsregeringen antog Miro Transport Ab:s anbud i upphandlingen om livsmedelstransporter mellan fasta Åland och Åbo till Brändö och Kumlinge.

Avtalet gäller fram tills år 2022 med en möjlighet till ett års förlängning och har ett värde på 590 200 euro. Miro Transports anbud fyllde alla ställda krav och var det ekonomiskt mest fördelaktiga av alla godkända anbud, sägs i beslutet. (fb)