DELA

Liten minskning av hotellgästnätter

Totala antalet övernattningar på hotellen var i december 4 122, vilket innebär en minskning med knappt en halv procent jämfört med december 2013. Det visar färsk statistik från Åsub.
Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. Minskningen från Finland var drygt en procent och från Sverige knappt fem procent jämfört med samma period i fjol.
Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i december, den ökningen var nästan 59 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.
Siffrorna för december 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 12 procent. I november var den siffran 19 procent.
Av de övernattande var drygt 45 procent från Finland och nästan 48 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,4 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 3,2 nätter. I november stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,5 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,8 nätter.
Av övernattningarna i december skedde nästan 67 procent på grund av fritid och knappt 31 procent på grund av yrke. I november var sifforna 68 respektive 32 procent.