DELA

Lindén får boka sina bilplatser

Läkaren Mogens Lindéns har anhållit om dels avgiftsfri bokningsrätt från ändhamn till ändhamn i skärgårdstrafiken, dels om befrielse från genomfartstaxa.
Han har ungefär en gång i månaden mottagning på Kökar. Han kommer då, efter ett veckoslut på fastlandet, på måndagar från Galtby och fortsätter efter ett par timmars tjänst på Kökar vidare till Långnäs. ÅHS har hittills bekostat ett grönt årskort.
Landskapsregeringen hänvisar till uppdragets speciella natur och beviljar bokningsrätt men enligt fastställd avgift och inte under högsommaren. (tt-s)